Privacy

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: www.krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl

Henriëtte Klis is de Functionaris Gegevensbescherming van Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland Zij is te bereiken via e-mail.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze lessen, waarbij u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens/foto’s hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om contact met u op te nemen
 • U te informeren over wijzigingen van onze lessen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens alleen met de KNGU voor de ledenadministratie en de gemeente i.v.m. subsidieaanvraag.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking/foto’s in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.