Privacy

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl

Carel Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland. Hij is te bereiken via e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze lessen, waarbij u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens/foto’s hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om contact met u op te nemen
 • U te informeren over wijzigingen van onze lessen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens alleen met de KNGU voor de ledenadministratie en de gemeente i.v.m. subsidieaanvraag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking/foto’s in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kracht & Vriendschap Nieuw-Lekkerland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Website

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Hierbij wordt het IP-adres gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.