Contributie

Gymnastiek:
3 jaar (peuters) – € 22,50 per kwartaal (45 minuten gym per week)
4 t/m 11 jaar – € 30,00 per kwartaal
12 t/m 17 jaar – € 33,00 per kwartaal
18 jaar en ouder – € 37,50 per kwartaal

Dans:
Aerobic – € 37,50 per kwartaal
Dans – € 37,50 per kwartaal

Bondscontributie
Ieder lid van onze vereniging dient ook bondscontributie te betalen. Momenteel bedraagt de bondscontributie voor leden t/m 15 jaar € 6,45 per kwartaal en voor leden van 16 jaar en ouder € 7,95 per kwartaal. Dit wordt automatisch per kwartaal samen met de contributie afgeschreven.

Inschrijfgeld
Er wordt een inschrijfgeld van € 5,00 per lid geheven, deze wordt automatisch met de eerste factuur verrekend.

De contributieperiode van de vereniging is een jaarlijkse periode, dit betekent dat u ook contributie betaalt tijdens de vakanties. Tijdens de maanden juli en augustus moet er dus gewoon contributie worden betaald. U betaalt per kwartaal.
De contributie wordt via automatisch incasso per begin van het kwartaal vooruit geïnd. De automatisch incasso zal plaats vinden aan het begin van de maanden januari, april, juli, oktober.

De leden die bij de selectie gymmen, dus 2x in de week, betalen ook 2,5 x de contributie. (voorbeeld: gymles op woensdag 1,5 uur en donderdag 1 uur, dan dient er 2,5 x de contributie betaald te worden. De contributie is per leeftijd verschillend.
Ook de leden die van diverse onderdelen gebruik maken, moeten betalen voor iedere les die zij volgen. (voorbeeld: gymles op maandagavond en dansles op donderdag, dan dient u 1x de contributie voor gymlessen en 1x de contributie voor danslessen te betalen).

Bij te late en onjuiste betalingen zijn wij genoodzaakt administratiekosten te declareren.
Bij langere tijd in gebreke blijven van betalingen mag u/uw kind niet meer deelnemen aan de lessen.

Opzegging lidmaatschap / adreswijziging:
Als het lidmaatschap van de vereniging wordt opgezegd, hanteren wij een opzegtermijn van een maand. Opzeggingen graag doorgeven aan de leiding en de penningmeester, dit geldt ook voor adreswijzigingen.