Contributie

Gymnastiek (per maand):
3 jaar – € 6,00 (45 minuten)
4 t/m 11 jaar – € 7,50
12 t/m 17 jaar – € 8,50
18 jaar e.o. – € 10,00

Dans (per maand):
Aerobics – € 11,00
Dans/ballet – € 11,00

De meisjes die bij de selectie gymmen, dus 2,5 uur in de week, betalen 2,5 keer het maand bedrag.
Ook als er een lid van diverse onderdelen gebruik maakt (bijvoorbeeld 1x dans en 1x gym of 2x gym of 2x dans), moet daar extra voor betaald worden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 bij inschrijving te voldoen.

Daarnaast betalen de leden het bedrag van de bondscontributie elk jaar eenmalig zelf aan Kracht & Vriendschap. De bondscontributie bedraagt voor leden t/m 15 jaar € 20,00 en voor leden van 16 jaar en ouder € 24,00. Wij verzoeken u om dit bedrag aan ons over te maken op het bij u bekende rekeningnummer, zodat wij op tijd het bedrag aan de KNGU kunnen betalen.

De contributieperiode van de vereniging is een jaarlijkse periode. U mag per maand of per kwartaal betalen. Wij verzoeken u de contributie per bank over te maken. Het bankrekeningnummer is NL78SNSB0815235739. Automatisch betalen is voor u het eenvoudigst. Dit moet u opgeven bij de bank zodat de bank de machtiging krijgt om het iedere maand over te maken. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester.

Als het lidmaatschap van de vereniging wordt opgezegd, hanteren wij een opzegtermijn van een maand. Opzeggingen graag doorgeven aan de leiding en de penningmeester, dit geldt ook voor een adreswijziging.