Mogelijkheden

Net als vele andere verenigingen kan ook Kracht & Vriendschap niet zonder sponsoren. We zijn dan ook altijd op zoek naar mensen en ondernemingen die ons willen steunen. Vindt u het ook belangrijk dat de jeugd blijft sporten? Neem dan nu contact op met onze sponsorbegeleider of iemand van het bestuur.
Om alvast aan te geven wat de mogelijkheden van steun kunnen zijn hieronder een kort overzicht. Indien u geïnteresseerd bent dan lichten wij deze graag in een persoonlijk gesprek toe.

Kledingsponsoring
Een sponsor kan een groep in nieuwe kleding steken. Te denken valt hierbij aan trainingspakken van de selectie, aan kleding voor de dansuitvoering en polo’s voor het bestuur, leiding en hulpleiding. Op de kleding komt de sponsornaam te staan (uitgezonderd die van de dansuitvoering). Ook wordt uw naam met logo op de website vermeld en zullen wij uw sponsoring doorgeven aan de regionale dagbladen en weekbladen met foto. Ook zult u periodiek de nieuwsbrief ontvangen waardoor u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen de vereniging.

Evenementensponsoring
Een sponsor kan een evenement zoals bijvoorbeeld “de uitvoering” financieel of in natura ondersteunen. Dit wordt vermeld op de website en er wordt bij het evenement een bord/vlag geplaatst. Ook worden de sponsoren omgeroepen via de geluidsinstallatie en ook hier ontvangt u periodiek de nieuwsbrief. Wij zijn op zoek naar sponsoren voor het programmaboekje voor de uitvoeringen.

Toestelsponsoring
Een sponsor kan een (deel) van een toestel sponsoren. De sponsoren zullen bij elk gebruik in het openbaar, door middel van een bord dat bij het toestel wordt geplaatst, bekend gemaakt worden. Ook deze sponsoring komt op de website, zullen wij de krant inlichten en ontvangt u periodiek een nieuwsbrief.

Sponsorpagina
Tegen zeer lage kosten komen uw logo en gegevens op de website te staan met een doorlink naar uw eigen website. Tevens wordt hier aangegeven wat uw sponsorbijdrage is (geweest).
Voor alle sponsor- en PR zaken kunt u contact opnemen met Carel Visser 06-10248145 of via e-mail.