Bestuur

Angelique Nobel (voorzitter) voorzitter@krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl 0184-685330 / 06-15327715
Carel Visser (secretaris) secretaris@krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl 06-10248145
Elma Visser (penningmeester) penningmeester@krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl 06-38031904
Laura van Elburg (penningmeester) penningmeester@krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl 06-82054379
Margriet Ros (algemeen bestuurslid) bestuur@krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl  
Angelique van Eijk (algemeen bestuurslid) bestuur@krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl  

Mocht u twijfelen met wie u het beste contact op kunt nemen, kunt u hieronder de taakverdeling vinden binnen het bestuur:

  • Voorzitter: voorzitterstaken
  • Secretaris: secretariële zaken, inclusief website, e-mail, social media
  • Penningmeester: ledenadministratie en financiële zaken
  • Bestuur: algemene zaken bestuur (alle bestuursleden)